LEASING PRACOWNICZY

Naszą misją jest sukces każdego Klienta firmy SzafirIA Group Sp. z o.o., poprawa rentowności biznesu Klienta oraz poprawa życia każdego zrekrutowanego przez agencję pracownika.
Jesteśmy firmą, która przejmuje wszystkie obowiązki związane z obsługą pracowników. Począwszy od jego pozyskania, rekrutacji, po przeszkolenie, pełną obsługę HR, a nawet dowóz pracowników do miejsca pracy i ich zakwaterowanie. Sprawiają one, że zatrudnienie np. na podstawie umowy o pracę jest czasochłonnym procesem. Należy też podczas niego ustalić wynagrodzenie oraz szereg innych kwestii, którymi możemy się zająć. Wszystkie wspomniane usługi nasza firma realizuje bowiem w ramach leasingu pracowniczego dla klientów z Gdańska, Warszawy, Poznania czy Krakowa.
Korzystanie z alternatywnych form zatrudnienia jest w Polsce coraz popularniejsze. Na współpracę z agencjami pracy tymczasowej decydują się nie tylko duże, międzynarodowe koncerny produkcyjne czy firmy logistyczne, a coraz częściej małe i średnie przedsiębiorstwa związane z handlem czy usługami. Również i do nich kierujemy ofertę leasingu pracowniczego. To rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy pracodawca. Zapewnia mu to sporą oszczędność czasu, a także w większości przypadków pieniędzy. Dowiedz się o nim więcej!

LEASING PRACOWNICZY – CO TO JEST?

Leasing pracowników (wynajem personelu), polega na oddelegowaniu pracowników z jednego przedsiębiorstwa do świadczenia konkretnie określonej pracy u innego pracodawcy. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem na polskim rynku w tym zakresie jest usługa pracy tymczasowej, a więc wypożyczenia pracowników z agencji pośrednictwa pracy.
Rozwiązanie w postaci leasingu pracowników zapewnia wiele korzyści dla biznesu – zaczynając przede wszystkim od elastyczności, przez optymalizację kosztów, aż do możliwości skorzystania z profesjonalnego know-how. Dotyczy to także przygotowywania stanowisk zawodowych dla osób z zagranicy. Leasing pracowniczy w przypadku firm z Gdańska, Warszawy, Poznania czy Krakowa może gwarantować jednak również wyłącznie krajowych specjalistów. Dopasowujemy się pod tym względem do indywidualnych preferencji klientów, z którymi współpracujemy.
Sprawia to, że proponowany leasing pracowników można bez problemu przystosować do charakterystyki funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Gwarantujemy zadbanie o takie kwestie jak przeszkolenie pod kątem BHP. Jesteśmy też w stanie przygotować każdą zatrudnianą przez naszych klientów osobę do realizacji poszczególnych zadań na danym stanowisku. Dzięki temu leasing pracowniczy zapewnia dostęp do specjalistów gotowych do działania bez konieczności przeprowadzania dodatkowych wdrożeń.

CO ZYSKUJESZ?

Zmniejszenie i zwiększenie zatrudnienia w zależności od potrzeb.

Nasza agencja pracy tymczasowej, która prowadzi leasing pracowniczy dla klientów z Gdańska, Warszawy, Poznania czy Krakowa, daje możliwość elastycznego zarządzania strukturą zatrudnienia i dopasowywania jej do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów.

Try & Hire to usługa która w prosty sposób sprawdza kwalifikację pracownika.

Dzięki temu klient może zweryfikować umiejętności wybranego kandydata w  środowisku firmowym, odsuwając jednocześnie w czasie decyzję
o obsadzeniu lub utworzeniu nowego etatu. Zyskuje sprawdzonego pracownika bez kosztów związanych z rekrutacją;

Prostą kalkulację kosztów pracy - koszty wynikające wyłącznie
z przepracowanego czasu pracy.

Agencje pracy tymczasowej kompleksowo zajmują się obsługą projektów. Leasing pracowników jest tym samym rozwiązaniem, przy którym firma oszczędza czas i środki, które przy standardowym poszukiwaniu nowych osób na poszczególne stanowiska musiałaby poświęcić właśnie na realizację tego procesu. Marketing rekrutacyjny, weryfikacja kandydatów pod kątem ich dopasowania do stanowiska pracy, a także całość spraw administracyjno-kadrowych związanych z zatrudnieniem pracowników. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Zabezpieczająca jego interesy umowa jest prezentowana do wglądu i ewentualnych poprawek przed rozpoczęciem leasingu.

Zwolnienie z obowiązków w kwestii obsługi HR.

Agencje pracy nie tylko rekrutują i zatrudniają pracowników, ale także zajmują się naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, odprowadzaniem niezbędnych składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku zatrudnienia cudzoziemców dbają dodatkowo o całą dokumentację związaną z legalnością pracy i pobytu;

Gwarancję stałego zapewnienia pracowników.

Dzięki rozbudowanym bazom kandydatów i znajomości technik rekrutacyjnych, agencje pracy mogą w krótkim czasie zapewnić obsadę kilkudziesięciu, a nawet kilkuset wakatów, realizując leasing pracowniczy na taką skalę dla klientów z Gdańska, Warszawy, Poznania czy Krakowa. Współpraca z agencją pracy to gwarancja utrzymania ciągłości procesów;

Organizację noclegów, transportu, wyżywienia dla pracowników spoza miejsca zatrudnienia;

Koszt obniżający podatek dochodowy i podatek VAT.

Dzięki współpracy z doświadczoną agencją pracy możliwe jest obsadzenie wielu wakatów ad-hoc w ramach wspomnianego leasingu, a także znalezienie specjalistów na stanowiska różnego szczebla czy pracowników technicznych o unikatowych kompetencjach. Decydując się na sprawdzoną agencję pośrednictwa pracy klient ma możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów.

Szukasz rozwiązania dla siebie w zakresie leasingu pracowniczego?
Skontaktuj się z nami!

Poniżej znajdą państwo zagadnienia, do których odpowiedzi posłużą nam do sprecyzowania oferty leasingu pracowników, którą kierujemy do małych, średnich i dużych podmiotów działających na terenie Gdańska, Warszawy, Poznania czy Krakowa.

Prosimy o wpisanie odpowiedzi w formularzu poniżej bądź przesłanie na adres e-mail: biuro@szafir-an.pl.

  1. Ilość potrzebnych pracowników;
  2. Rodzaj stanowiska pracy;
  3. Miejsce pracy;
  4. Okres zatrudnienia;
  5. Wymiar czasu pracy;
  6. Wysokość wynagrodzenia netto;
  7. Zapewnienie noclegu pracownikom;
  8. Zapewnienie dojazdu do miejsca pracy;
  9. Zaopatrzenie pracownika w odzież służbową / specjalny ubiór związany z przepisami BHP (kask, rękawice, specjalne buty, itp.);
  10. Inne warunki, na które musimy zwrócić uwagę ze względu na specyfikę stanowiska takie jak: doświadczenie, dodatkowe kwalifikacje, specjalne godziny pracy, specjalne warunki pracy, itp.

fORMULARZ KONTAKTOWY

SOCIAL