Leasing pracowniczy - wynajem pracowników, Kraków

Prowadzona przez nas firma SzafirIA Group mająca swoją siedzibę m.in. w Krakowie zajmuje się świadczeniem usług związanych z pośredniczeniem w wynajmie pracowników. Praktykę tę często określa się również mianem leasingu pracowniczego. Jej zasadnicza istota sprowadza się do tymczasowego udostępnienia kadr zatrudnionych na stałe w jednym zakładzie współpracującemu z nim przedsiębiorstwu. Oddelegowanie do pracy u innego pracodawcy zawsze odbywa się za zgodą wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie stron. Przed wcieleniem do załogi danej organizacji należy koniecznie ustalić wynagrodzenie oraz zakres obowiązków nowego robotnika. Mogą się one zasadniczo różnić od siebie w zależności od specyfiki konkretnego podmiotu gospodarczego.

Wynajem pracowników jest w pełni legalnym działaniem. Po to rozwiązanie często sięga się w czasach kryzysu ekonomicznego i spowolnienia gospodarczego w niektórych sektorach. Organizacje zmuszone do tymczasowej redukcji etatów mogą zrezygnować ze zwolnień, wypożyczając swoje kadry innym firmom, gdzie w danym momencie potrzebne są dodatkowe moce przerobowe.

Wynajem pracowników – jak to działa w praktyce?

Zgodnie z obowiązującym prawem do wynajmu pracowników dochodzi w oparciu o ściśle określone zasady. Macierzysty pracodawca udziela podwładnym urlopu bezpłatnego na czas ich zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie. Podmioty, z którymi współpracujemy jako pośrednicy, powinny zawrzeć między sobą pisemne porozumienie ze wskazaniem konkretnego okresu wypożyczenia robotnika. Ponadto innymi bardzo ważnymi dokumentami są też zgoda danej osoby na czasowe przejście do innej firmy, a także umowa o pracę określająca warunki płacowe i organizacyjne w nowym miejscu pracy. Specjaliści z SzafirIA Group pomagają zainteresowanym w prawidłowym opracowaniu tych pism. Świadczą też kompleksowe usługi z zakresu rekrutacji kadr na określone stanowiska pracy.

Zalety leasingu pracowniczego

Warto mieć świadomość, że wynajem pracowników to bardzo korzystne rozwiązanie dla wszystkich stron przedsięwzięcia. Robotnicy w ten sposób często unikają zwolnienia. Dodatkowo ich pensja po nawiązaniu współpracy z innym przedsiębiorstwem może ulec podwyżce. Dotychczasowi pracodawcy formalnie wciąż zatrudniają specjalistów z różnych dziedzin, którzy po pewnym czasie wracają do swojego macierzystego zakładu pracy. Właściciele organizacji, do których oddelegowano kadry, za ich pomocą uzupełniają natomiast wakaty na różnych stanowiskach.

Jeśli interesuje Państwa wynajem pracowników z Krakowa i innych miejscowości, serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty z naszej agencji. Można z nami nawiązać kontakt telefoniczny albo mailowy.