Leasing pracowniczy - wynajem pracowników, Gdańsk

Nasza firma SzafirIA Group świadczy szeroko zakrojone usługi na rzecz klientów instytucjonalnych z Gdańska i innych miejscowości zainteresowanych wynajmem pracowników. Warto mieć świadomość, że do wypożyczania zatrudnionych może dojść tylko za pełną zgodą wszystkich zainteresowanych stron, tzn. podwładnego, a także dotychczasowego i przyszłego pracodawcy. W tym celu zazwyczaj niezbędne jest sporządzenie kilku niezbędnych dokumentów. Wśród nich należy wymienić w szczególności:

  • pisemne porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami dotyczące czasowego wykonywania pracy przez danego zatrudnionego w innej firmie;

  • umowa podwładnego z nowym szefem;

  • zgoda danej osoby na czasowe przejście do danego przedsiębiorstwa;

  • dokumentacja świadcząca o udzieleniu pracownikowi bezpłatnego urlopu w macierzystym przedsiębiorstwie na czas realizacji obowiązków służbowych w odmiennym miejscu.

Outsourcing pracowników zawsze ma charakter tymczasowy. W stosownym kontrakcie dotyczącym tej kwestii wskazuje się obligatoryjnie termin zakończenia okresu wynajmu. Zakres świadczonych w trakcie wypożyczenia zadań zależy zazwyczaj od indywidualnych ustaleń między stronami.

Leasing pracowników, Gdańsk - profesjonalna pomoc doświadczonej agencji

Korzystanie z usług profesjonalnego leasingu pracowniczego oferowanych przez naszą agencję ma wiele zalet. Klienci SzafirIA Group na ogół mogą liczyć na mniejsze koszty przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dobór danych kadr zawsze odbywa się pod zlecenie konkretnego przedsiębiorcy. Dysponujemy bogatą, systematycznie uzupełnianą bazą potencjalnych współpracowników. Dlatego też jesteśmy w stanie zaproponować Państwu wynajem pracowników z różnych firm z Gdańska i innych miejscowości. W sytuacji zmiany profilu działalności danego podmiotu gospodarczego wyszukujemy robotników dysponujących odpowiednimi kompetencjami. Za pośredniczenie między stronami przy załatwianiu wszystkich formalności pobieramy relatywnie niską prowizję.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości wynajmu kadr roboczych. Dokładamy wszelkich starań, aby zarówno potencjalni pracodawcy, jak i pracownicy byli zadowoleni z poziomu świadczonych na ich rzecz usług. W razie konieczności można się z nami skontaktować przez telefon lub mailowo.