Kodeks etyki

NASZ KODEKS ETYKI

Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości.

SzafirIA Group dostrzega wśród rosnącej grupy przedsiębiorców dążenie do uczciwości i rzetelności, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników i środowiska świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednym ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.

SzafirIA Group stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości, a uczciwość i zaufanie jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności i sukcesu firmy. Przyjęcie Kodeksu powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego przestrzegania przyjętych norm.

Wzorem dla tych zasad może być prezentowany przez naszą firmę Kodeks Etyki.

KONTAKT

SOCIAL